Priser
SAMTLIGA PRISER ÄR FRÅN-PRISER I SEK.

STAMKUND
VI GER 10% RABATT PÅ MOTSVARANDE BEHANDLING VID ÅTERBESÖK INOM SEX VECKOR.

VI GER 10% PÅ SAMTLIGA PRODUKTER VID BEHANDLINGSTILLFÄLLE.

24 TIMMARS AVBOKNING
VID AVBOKNING SENARE ÄN 24 TIMMAR INNAN DEN BOKADE TIDEN DEBITERAS TJÄNSTEN.

STYLNING
INGÅR I ALLA BEHANDLINGAR

STYLIST/TOP STYLIST
SAMTLIGA STYLISTER PÅ HAIRSTUDIO HÅLLER HÖG NIVÅ, VI DELAR IN VÅRA STYLISTER I OLIKA KATEGORIER BASERADE PÅ ERFARENHET INOM YRKET OCH HOS OSS.